2.4. KANAL DIGITALEN BIDEZKO LANKIDETZA

Taldean lan egiteko, lankidetza-prozesuetarako eta baliabideak, ezagutzak eta edukiak batera sortzeko eta eraikitzeko teknologiak eta bitartekoak erabiltzea.

IRAKASLE-PROFILA

 • Sareko parte-hartze zerbitzuak ezagutzen ditu, eta hezkuntza-erabilgarritasunaren arabera hautatzen ditu, ikasleen parte-hartzea sustatzeaz gain.
 • Modu aktiboan parte hartzen du komunitate birtualetan eta sare sozialetan, dituen ezagutzak egunean jartzeko eta garapen profesionalerako.
 • Hezkuntza-komunitatea jakinaren gainean jartzen du teknologiak herritarren parte-hartzea bideratzeko duen ahalmenaz, hainbat proiektu eta jarduera gauzatuz.

Ezagutzak

 • Lankidetza-prozesuek edukien sorkuntza errazten dutela ulertzea.
 • Lankidetza-prozesuak noiz diren edukien sorkuntzarako mesedegarri eta noiz ez jakitea.
 • Atzera-elikatzea emateko eta jasotzeko lankidetza-lanaren dinamika ulertzea.
 • Besteek norberaren lanari egindako ekarpena ebaluatzea.
 • Online lankidetza mota desberdinek rol desberdinak jokatzea dakartela ulertzea..

Trebetasunak

 • Software-paketeetako eta webean oinarritutako lankidetza-zerbitzuetako lankidetza-funtzioak erabiltzeko gai izatea (adibidez: aldaketen kontrola, dokumentu zein baliabide bati buruzko iruzkinak, etiketak, lankidetzazko webguneetarako ekarpenak eta abar).
 • Atzera-elikatzea emateko eta jasotzeko gai izatea.
 • Urrutiko talde-lanean aritzeko gai izatea.
 • Komunikabide sozialak erabiltzeko gai izatea, lankidetza mota desberdinak gauzatzeko.

Jarrerak

 • Beste batzuekin partekatzeko eta lankidetzan jarduteko prest egotea.
 • Talde bateko kide izateko prest egotea.
 • Aurrez-aurre ezagutzea ezinbestekoa ez den lankidetza mota berriak bilatzea.

Aplikazio-jarduerak

 • Webguneak baliatzea, ikasleei informazioa, edukiak eta ikaskuntza-jarduerak jakinarazteko.
 • Askotariko tresna digitalak erabiltzea, lankidetzan aritzeko eta ideiak, edukiak eta hezkuntza-esperientziak partekatzeko.
 • Beste erabiltzaile batzuekin lankidetzan aritu beharreko web zerbitzuak erabiltzea, edukiak edota baliabideen errepositorioak sortzeko.
 • Ikasgelako web aplikazioak eta tresna digitalak erabiltzea, beste ikastetxe batzuekin batera proiektuak egin ahal izateko.

 

RSS Recursos

 • Errore bat gertatu da, ziurrenik jarioa eskuragarri ez dagoelako. Saiatu berriro geroago.