1.2 INFORMAZIOAREN EBALUAZIOA

Informazioa modu kritikoan biltzea, prozesatzea, ulertzea eta ebaluatzea.

IRAKASLE-PROFILA

 • Ezagutzen ditu egile-eskubideen babesean argitaratutako ikasmaterialen gaineko mugak eta ikasmateriala berrerabiltzeko edo ezagutarazteko aukera ematen duten bestelako lizentziak, eta badaki horien informazioa bereizten.
 • Interneten eskura dauden hezkuntza-baliabideen kalitatea ebaluatzen du, zehaztasunaren eta curriculumarekiko loturaren arabera.

Ezagutzak

 • Bilaketen informazio-emaitzak aztertzen jakitea.
 • Informazio-iturrien fidagarritasuna ez dela homogeneoa ulertzea.
 • Informazio-iturri inprimatuen eta online iturrien arteko aldeak ulertzea..

Trebetasunak

 • Erabiltzaileari zuzendutako informazioa kudeatzeko gai izatea.
 • Informazioaren erabilgarritasuna, egokitasuna, zehaztasuna eta osotasuna ebaluatzea.
 • Zenbait iturritako informazioa erkatzeko, kontrastatzeko eta integratzeko gai izatea.

Jarrerak

 • Internet informazio-iturri mugatua dela kontuan izatea.
 • Aurkitutako informazioekiko kritiko izatea.
 • Globalizazioa gorabehera, Interneten zenbait herrialdek beste batzuk baino presentzia handiagoa dutela jakitea.
 • Bilaketa-tresnen funtzionamendu-mekanismoek eta -algoritmoek emandako emaitzak partzialak ez direla kontuan hartzea.

Aplikazio-jarduerak

 • Lizentzia-emateen modalitateak ezagutzea eta horiek erabiltzea bilaketa-irizpide gisa.
 • Eduki baten egiletza ikertzea.
 • Interneten egindako bilaketa baten emaitzak aztertzea, lortutako datuak alderatuz.

 

RSS Recursos

 • Errore bat gertatu da, ziurrenik jarioa eskuragarri ez dagoelako. Saiatu berriro geroago.