4.3 OSASUNA BABESTEA

Teknologiaren erabilerari lotutako osasun-arriskuak saihestea, ongizate fisiko eta psikologikoari dagokionez.

IRAKASLE-PROFILA

  • Gailu digitalen erabilerak osasun fisikoan eta ongizate psikologikoan izan ditzakeen ondorioak ezagutzen eta hautematen ditu eta badaki horiek saihesten.

Ezagutzak

  • Teknologia luzaz erabiltzeak dituen ondorioak ezagutzea.
  • Bitarteko digitalen alderdi mendetasun-sortzaileen gaineko informazioa eskuratzea.

Trebetasunak

  • Gailu elektronikoak erabiltzeko leku, modu eta une egokiak hautatzea.
  • Norberak eta/edo ikasleek jasandako nahasmendu fisikoak edo psikologikoak hautematea.
  • Norberaren eta ikasleen osasuna babesteko prebentzio-neurriak hartzea.

Jarrerak

  • Teknologia eta hura erabiltzeari eskainitako denbora modu kritikoan balioestea.

Aplikazio-jarduerak

  • Ergonomia.
  • Nomofobia.
  • Igorpen elektromagnetikoak.