4.3 OSASUNA BABESTEA

Teknologiaren erabilerari lotutako osasun-arriskuak saihestea, ongizate fisiko eta psikologikoari dagokionez.

IRAKASLE-PROFILA

 • Gailu digitalen erabilerak osasun fisikoan eta ongizate psikologikoan izan ditzakeen ondorioak ezagutzen eta hautematen ditu eta badaki horiek saihesten.

Ezagutzak

 • Teknologia luzaz erabiltzeak dituen ondorioak ezagutzea.
 • Bitarteko digitalen alderdi mendetasun-sortzaileen gaineko informazioa eskuratzea.

Trebetasunak

 • Gailu elektronikoak erabiltzeko leku, modu eta une egokiak hautatzea.
 • Norberak eta/edo ikasleek jasandako nahasmendu fisikoak edo psikologikoak hautematea.
 • Norberaren eta ikasleen osasuna babesteko prebentzio-neurriak hartzea.

Jarrerak

 • Teknologia eta hura erabiltzeari eskainitako denbora modu kritikoan balioestea.

Aplikazio-jarduerak

 • Ergonomia.
 • Nomofobia.
 • Igorpen elektromagnetikoak.

 

RSS Baliabideak

 • Errore bat gertatu da, ziurrenik jarioa eskuragarri ez dagoelako. Saiatu berriro geroago.