5.2 BEHAR ETA ERANTZUN TEKNOLOGIKOAK IDENTIFIKATZEA

Norberaren beharrak aztertzea, baliabideen erabilerari, tresnei eta gaitasunen garapenari dagokienez; hautemandako beharrentzako zenbait konponbide ematea; tresnak norberaren beharretara egokitzea; eta modu kritikoan aztertzea balizko irtenbideak eta tresna digitalak.

IRAKASLE-PROFILA

 • Irakasle-lanari loturiko zereginak ebazteko ingurune, tresna eta zerbitzu digitalek eskaintzen dituzten aukerak modu kritikoan aztertu ditzake, eta unean uneko beharretara egokitutako irtenbidea hauta dezake.
 • Errepositorio digital propioak erabiltzen ditu, eta eguneratuta izaten ditu, irakasle-lanean eta garapen profesionalean hautemandako beharrei Erantzuteko. Irakasle-jardunbideari buruzko komunitateetan parte hartu dezake..

Ezagutzak

 • Gailu eta baliabide digitalen ahalmena eta mugak ulertzea.
 • Beste pertsona batzuek (lankideek edota esperientzia handiko pertsonek) erabilitako teknologia digital garrantzitsu edo ezagunenak ezagutzea.
 • Eskura dauden teknologien gaineko ezagutza nahikoa izatea, hala indarguneei nola ahultasunei dagokienez, baita eskaintzen dituzten aukeren gainekoa ere, helburu pertsonalak lortzeko laguntza direnez.

Trebetasunak

 • Erabaki arrazoituak hartzeko gai izatea (pertsona baten edo, hala dagokionean, teknologiaren laguntzaz), helburu pertsonal garrantzitsuak lortzeko erabili beharreko teknologiei buruz.
 • Ebatzi asmo den arazoari hobekien egokitzen zaizkion teknologiak hautatzeko gai izatea

Jarrerak

 • Tresna tradizionalen eta sareko komunikabide digitalen erabilera uztartzeak duen balioaz jabetzea.
 • Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietan interesa agertzea.
 • Balizko irtenbideak modu kritikoan ebaluatzea, tresna digitalak erabiliz.

Aplikazio-jarduerak

 • Arloaren berariazko hezkuntza-softwarea erabiltzea.
 • Hezkuntza-laguntza espezifikoa behar duten ikasleei arreta emateko estrategia didaktikoak eta pedagogikoak abiarazten ditu, IKTak erabiliz.
 • Hainbat gailu teknologiko erabiltzea, ikasleei informazioa aurkezteko.
 • Baliabideak hautatzeko irizpideak biltzea, ikasleen beharren edo proposatutako jardueraren arabera.
 • HBIak bilatzea webguneetan, tartean, PROCOMUN, Eskola2.0, etab.; horiek sailkatzea eta ikasgelara eramatea.

 

RSS Baliabideak

 • Errore bat gertatu da, ziurrenik jarioa eskuragarri ez dagoelako. Saiatu berriro geroago.